Valittuasi porrasmallin määritetää portaan vaatima tila: sivujen pituudet ja porrasaukon koko. Vaikuttavia tekijöitä ovat etenemä, askelmien määrä ja porrassyöksyn leveys (kiertävissä portaissa). Alla olevassa taulukossa voit laskea portaiden tarvitseman tilan.

Portaiden mitoitustaulukko

Porrasmalli (S=Sivu) Portaan määrittäminen Ulkomitat
Suora porras
Suoran portaan pituuteen vaikuttaa askelmien määrä jaetenemä, eli askelman syvyys. Portaan leveys ei vaikuta portaan pituuteen.Porrasaukko mitoitetaan portaan leveyden ja pituuden mukaan. Jos aukko on lyhyempi, kuin porras, on varmistettava että vapaa kulkukorkeus on riittävä. Aukon leveydessä täytyy huomioida myös mahdollisen porraskaiteen vaatima tila (kaidemallista riippuen 45mm – 90mm).
Syöksyn leveys 15 nousua 16 nousua 17 nousua
900 3560 3810 4060
1000 3560 3810 4060
1100 3560 3810 4060
L-porras
L – portaan pituuteen vaikuttaa askelmien määrä, etenemä ja portaan leveys.L – porras koostuu kahdesta syöksystä (S1 ja S2). Kun yhden syöksyn pituus tiedetään, voi toisen syöksyn pituuden laskea vähentämällä tiedetyn syöksyn pituus yhteenlasketusta ulkomitasta.Esimerkki:Jos 900 mm leveän 16 nousuisen portaan S1:n pituuden halutaan olevan esimerkiksi 1300 mm, saadaan S2:n pituus vähentämällä yhteenlasketuista ulkomitoista S1:n pituus: 4700 mm – 1300 mm = 3400 mm.
Syöksyn leveys 15 nousua 16 nousua 17 nousua
900 4450 4700 4950
1000 4650 4900 5150
1100 4830 5080 5330
U-porras
U – portaan pituuteen vaikuttaa askelmien määrä, etenemä ja portaan leveys.U – portaan leveys (S2) on vähintään syöksyn leveys x 2 + 90 mm (syöksyjen välin pääsääntöinen vähimmäismitta). S1 ja S3 pituuksia voidaan vapaasti muutella, kunhan yhteenlaskettu ulkomitta pysyy samana.Esimerkki:
900 mm leveän 16 nousuisen portaan S2 mitaksi saadaan 900 mm x 2 + 90 mm = 1890 mm. Oletetaan että S1:n mitaksi halutaan 2000 mm. S3 voidaan laskea vähentämällä yhteenlasketuista ulkomitoista (5560 mm) S1 ja S2 mitta: 5560 mm – 1890 mm – 2000 mm = 1670 mm.
Syöksyn leveys 15 nousua 16 nousua 17 nousua
900 5310 5560 5810
1000 5710 5960 6210
1100 6080 5330 6580
R2-porras
R2 – mallisen portaan mittoja S1 ja S3 muutetaan siirtämällä askelmia alasyöksystä yläsyöksyyn tai päinvastoin. Yhden askelman siirtäminen muuttaa sivun mittaa etenemän verran (norm. 250 mm).R2 – mallisen portaan lepotason ohjeellinen syvyysmitta on 900 mm ja leveysmitta (S2) 1900 mm. Syöksyjen väli on pääsääntöisesti vähintään 90 mm. Portaan syöksyn leveyttä kasvatettaessa vain S2 mitta muuttuu.Kuvan 15 nousuisen esimerkkiportaan ulkomitat ovat:
S1 = 2680 mm
S2 = 1900 mm
S3 = 2400 mm
Syöksyn leveys 15 nousua 16 nousua 17 nousua
900 7010 7260 7510
1000 7210 7460 7710
1100 7410 7660 7910
Y2-porras
Y2 – mallisen portaan mittoja S1 ja S3 muutetaan siirtämällä suoria askelmia alasyöksystä yläsyöksyyn tai päinvastoin. Yhden suoran askelman siirtäminen muuttaa sivun mittaa etenemän verran (norm. 250 mm).Y2 – mallisen portaan lepotason ohjeellinen syvyysmitta on 900 mm ja leveysmitta (S2) 1900 mm. Syöksyjen väli on pääsääntöisesti vähintään 90 mm.Kuvan 15 nousuisen esimerkkiportaan ulkomitat ovat:
S1 = 2280 mm
S2 = 1890 mm
S3 = 2000 mm
Syöksyn leveys 15 nousua 16 nousua 17 nousua
900 6170 6420 6670
1000 6400 6650 6900
1100 6600 6850 7100